Leerproblemen

Oplossen van leerproblemen (remedial teaching)

Remedial teaching wil zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met een bepaald leerprobleem. Dit kunnen grote of kleine problemen zijn. Remedial teaching kan ingezet worden, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt. Remedial teaching probeert de oorzaak van een leerprobleem op te sporen en aan te pakken.

Ik begeleid uw kind stap voor stap door de nog moeilijke stof. Zodat uw kind het uiteindelijk vol vertrouwen zelf kan doen.

Mijn begeleiding is volledig afgestemd op de individuele behoefte van uw kind en sluit aan bij zijn belevingswereld.

Naast aandacht voor de lesstof wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

De aanpak is altijd positief!

 

De werkwijze van RT Waardevol: 

  1. Vrijblijvend kennismakings- en intakegesprek, dit gebeurt telefonisch
    2. Maken van begeleidingsplan
    3. Begeleidingsmomenten
    4. Eindgesprek

 

Aanmelden kan middels het contactformulier. Voor vragen kunt u ook gerust vrijblijvend contact opnemen!