Onderzoek

Individueel Onderwijskundig Onderzoek

Wereldspel

Het wereldspel is onderdeel van het onderzoek. Met het wereldspel kunnen we de informatieverwerking van het kind bekijken, of het kind zijn informatie via beelden verwerkt of via taal. We kunnen dan gerichte hulp aanbieden passende bij de informatieverwerking van het kind.

Beelddenken

Beelddenkers hebben het moeilijk op school en het leren gaat niet zo snel als we zouden willen, maar we weten nu ook dat dit geen onwil is, maar onmacht omdat het onderwijs talig is ingesteld.
Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden.
Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind beelddenker is of niet.

Hoe gaat het onderzoek?

De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf twee uur duurt.
Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s).

Het individuele onderzoek omvat:

 • het wereldspel onderzoek geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen. Tevens kan de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving worden gehaald.
 • het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
 • de Raven, een non-verbale intelligentie test.
 • een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
 • het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.
 • een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.

De kosten voor een Individueel Onderwijskundig Onderzoek bedragen € 350,–, inclusief intakegesprek, nabespreking  en een compleet verslag van het onderzoek.

Individueel Onderwijskundig Kleuteronderzoek

De leerkracht geeft het advies om een jaar langer te kleuteren. Maar u als ouder heeft het gevoel dat uw kind wel aan groep 3 toe is. Of de leerkracht geeft juist aan dat het kind toe is aan ‘leren’ maar als Ouder twijfelt u eraan of het toch niet beter is om langer te blijven kleuteren.

Ik ga er altijd van uit dat de leerkracht uw kind redelijk goed kan inschatten, zijn zien uw kind namelijk meerdere dagen in de week en werken intensief met uw kind. Toch kan u onderbuikgevoel anders zijn.

Dit onderzoek geeft inzicht in de leervoorwaarden. Na dit onderzoek geef ik een advies richting ouders of school. Kan dit kind naar groep 3 of is het toch beter om een jaar langer in groep 2 te blijven.

Het onderzoek is zo samengesteld dat we de verschillende ontwikkelingen testen. Het gehele onderzoek duurt maximaal 2 uur.

Na het onderzoek heb je als ouder goed inzicht op de ontwikkeling van het kind en kun je ook zelf onderbouwde conclusies trekken.

Het Individueel Onderwijskundig Kleuteronderzoek geeft inzicht in:

 • De cognitieve ontwikkeling van de kleuter
 • Zijn de taalvoorwaarden aanwezig?
 • Zijn de rekenvoorwaarden in 5 brongebieden aanwezig?
 • Is de kleuter ‘schrijfrijp’
 • Analyse ‘draw-a-man’
 • De integratie van de primaire reflexen.

 

Het onderzoek kost € 140,- inclusief verslag.