Kindercoaching

Iedere ouder en/of verzorger ziet zijn kind het liefst gelukkig! In de meeste gevallen is dat ook zo. Soms hebben kinderen te maken met een (leer)probleem, situatie of een gebeurtenis en weet men niet hoe hier mee om te gaan. Soms is het ook helemaal niet duidelijk waarom het kind niet lekker in zijn vel zit.

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag.

Als  kindercoach kijk ik mee met de ouders en het kind en ik kijk vanuit de actuele situatie welke stappen gezet zouden kunnen worden. Daarbij werk ik oplossingsgericht.

Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant en klare oplossingen.  Ik ga er van uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf!

Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen ontdekt uw kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft en welke vaardigheden hij/zij kan leren om zo beter om te gaan met zijn/haar probleem.

Doelen:

  • Kinderen leren eigen krachtkennen waardoor ze steviger in hun schoenen staan
  • Kinderen leren eigen kwaliteiten (her)ontdekken en (her)vinden zo hun zelfvertrouwen
  • Kinderen leren hun eigen denken en handelenzelf positief te beïnvloeden