JaMaRa rekentraining

Picture3JaMaRa rekentraining

Bij kinderen met ernstige rekenproblemen gebruik ik de JaMaRa rekentraining.

Jamara is een rekentraining om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.
Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven, leren het toch nog via de Jamara rekentraining.

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

  • Hoeveelheids- en getalbegrip
  • Getalstructuur
  • Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa!

Uitgangspunten JaMaRa rekentraining

Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

  • 1 eenduidige strategie
  • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
  • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
  • hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
  • inzicht in getalstructuur aanbrengen
  • op de juiste wijze leren automatiseren

JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te gaan rekenen. Dit houdt in dat er weer begonnen gaat worden met het rekenen tot en met 10.
Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden.

Jamara is een methode die is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS.